Socialt arbejde

Et grundlæggende træk i Frelsens Hærs arbejde som kirke er, at det evangeliske og det sociale arbejde hører sammen. Ingen af delene kan stå alene. Sådan har det været helt fra begyndelsen, hvor grundlæggeren William Booth lancerede slagordene ”Soup, Soap, Salvation” (suppe, sæbe, frelse), og sådan er det også i dag. Selvom vi i Danmark lever i et velfærdssamfund, hvor mange har det rigtig godt, så er der stadig flere fattige mennesker, som har svært ved at få den daglige økonomi til at hænge sammen.

Det ser vi blandt andet i december, hvor et stigende antal familier søger julehjælp hos Frelsens Hær. I 2016 fik Frelsens Hær næsten 12.000 ansøgninger om julehjælp. Det betød at rekord mange familier – næsten 9000– fik julehjælp af Frelsens Hær. Julehjælpen er en vigtig katalysator for Frelsens Hærs sociale arbejde resten af året, fordi det som regel er gennem den kontakt, at familierne får mod på at deltage i andre aktiviteter, som kan hjælpe dem til at skabe varige forbedringer.

Vi har gennem de sidste år haft stor succes med at skabe helhedsorienterede tilbud til udsatte familier, der kæmper med økonomiske, misbrugsrelaterede, sociale, psykiske problemer eller andre belastninger, der går udover børnene. Familierne støttes i at bryde uhensigtsmæssige handlemåder eller håndtere konkrete problemer. Vi arbejder hen imod at styrke forældrenes kompetence, så de kommer i job og skaber netværk, som kan styrke dem i varetagelsen af blandt andet deres forældreansvar.

Men det er ikke kun fattige familier, vi hjælper. Frelsens Hær hjælper hvert år 160.000 mennesker her i landet. Hver dag er vi i kontakt med mennesker, som får mad i vores væresteder, hjemløse, der får en seng at sove i, nydanskere, der får etableret netværk gennem vores mentorordninger, ensomme, ældre, mennesker i livskrise og udsatte familier. Indenfor de sidste år er Frelsens Hær blevet evalueret af både Rambøll og SPUK og evalueringerne viser, at Frelsens Hærs projekter er en livsnerve for en stor gruppe af udsatte mennesker, og at projekterne i mange tilfælde hjælper brugerne til varige forbedringer.  
Ud over det sociale arbejde, der foregår lokalt i Frelsens Hærs korps rundt omkring i landet, driver Frelsens Hær børne- og ældreinstitutioner, hjem for hjemløse, krisecentre, væresteder m.v. Læs mere i menuen ti højre.


 
 
Videoer


Ferieoplevelser
BonBon-Land
Sted at bo
 

BIDRAG | MÅNEDSBLAD

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org