Udviklingsarbejde


 

Ligesom i Danmark er Frelsens Hær overalt i verden optaget af forholdene for de fattigste og svageste. Hvor det er muligt, forsøger vi at hjælpe den enkelte til selv at skaffe sig en indtægt – og dermed forsørge sig selv og sin familie. Mange steder arrangerer vi kurser, hvor vi lærer fattige kvinder og mænd et håndværk. Bagefter kan den pågældende låne en lille sum penge, så han eller hun har råd til at købe værktøj, leje lokaler eller investere i andre ting, der er nødvendige for at kunne starte sin egen virksomhed eller forretning.

Der foregår mange af den slags små og store udviklingsprojekter i Afrika, Asien og Sydamerika. Arbejdet organiseres af Frelsens Hær i de pågældende lande, og de finansierer også selv arbejdet. Men da deres ressourcer er begrænsede, får de også økonomisk støtte fra Frelsens Hær i andre lande. Frelsens Hær i Danmark har bl.a. været engageret i udviklingsprojekter i Brasilien, Congo-Brazzaville og Tanzania. Et mangeårigt partnerskab med Bangladesh har ført til udviklingsprojekter med Danida-støtte forskellige steder i landet med fokus på sundhed, uddannelse og samfundsopbygning, senest et igangværende projekt i Satkhira.

På internationalt plan har Frelsens Hær et Fair Trade-projekt, hvor mennesker i fattige lande producerer varer og får en løn, som gør dem i stand til at leve en rimelig tilværelse. Det er et forsøg på at gøre op med udnyttelsen af billig, underbetalt arbejdskraft i ulandene. Varerne sælges i landet, hvor de fremstilles, eller eksporteres til andre lande. Fra begyndelsen har Bangladesh og Norge spillet hovedrollen i projektet, der hedder Others, men flere lande er ved at komme med. 
 
Videoer


Ferieoplevelser
BonBon-Land
Sted at bo
 

BIDRAG | MÅNEDSBLAD

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org