Medlemmer

Man kan være medlem af Frelsens Hær enten som soldat eller civilt medlem.

Soldat

Flertallet af Frelsens Hærs medlemmer er soldater. Det vil sige, at de er blevet indviet til soldat og har bekendt deres tro på Gud. Soldater underskriver soldatererklæringen, som indeholder Frelsens Hærs 11 læresætninger samt en række livsstilsprincipper bl.a. total afholdenhed overfor alkohol og tobak. Frelsessoldaten gør tjeneste i Frelsens Hær i sin fritid, og bruger uniformen som vidnesbyrd om sin tro og sit tilhørsforhold. Soldateruniformen kan genkendes på de blå skulderstropper.

Civilt medlem

Civile medlemmer er folk, som har bekend troen på Gud og som ønsker at have Frelsens Hær som deres kirke. Men de har ikke ønsket, at være forpligtet på de livsstilsprincipper, som soldatererklæringen indebærer. Civile medlemmer bærer ikke uniform.

Officer

Officerer er frelsessoldater, som har indviet deres liv til fuldtidstjeneste for Gud og mennesker gennem Frelsens Hær. Officerer er populært sagt Frelsens Hærs 'præster'. Størstedelen af Frelsens Hærs officerer er ansvarlige for et korps (menighed). Arbejdet i et Frelsens Hærs korps indebærer i langt de fleste tilfælde mere end blot et almindeligt kirkeligt menighedsarbejde. Det betyder som regel også forskellige former for socialt arbejde i korpsets regi.

Officerer kan dog også have andre opgaver end at lede et korps. De kan også være ansat i det sociale arbejde ved institutioner eller i administrative stillinger på forskellige niveauer i Frelsens Hær. Det er blandt officerer, at man finder rangsystemet. En officer kan have forskellig rang f.eks. kaptajn, major, oberst m.fl. Rangen afhænger af, hvor lang tid man har været officer og af, hvilken stilling man har i Frelsens Hær. Officerer bærer uniformer med røde distinktioner og skulderstropper.
Videoer


Ferieoplevelser
BonBon-Land
Sted at bo
 

BIDRAG | MÅNEDSBLAD

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org