Frelsens Hærs moder banede vejen for kvinders indflydelse i samfundet

Cathrine Boot ca. 1860

Frelsens Hær blev grundlagt af ægteparret Catherine og William Booth. Selvom navnet William Booth måske er mere kendt i dag, var Cathrine Booth en foregangskvinde, der spillede en afgørende rolle for kvinder i hendes samtid, og ikke mindst i tilblivelsen af Frelsens Hær.

Af Regitze Bryld

Allerede fra barndommen undrede Cathrine Mumford sig over kvindernes manglende rolle i samfundet.

Hun blev født i 1829 og voksede op under victoriatidens England, med en kvinde – dronning Victoria, i spidsen for det britiske samfund og den engelske kirke. Alligevel var der ikke megen plads til kvinder udenfor hjemmet, og uddannelse og karriere var forbeholdt mænd.

Selvom Cathrine kom fra middelklassen, hvor også piger fik nogle års skolegang, valgte moderen Sarah, at undervise Cathrine i hjemmet i Derbyshire. På trods af en streng religiøs opdragelse, var Cathrine aldrig sen til at stille spørgsmål til den vedtagne sandhed. Når hun undrede sig, søgte hun svar i litteraturen. At være belæst, var ikke en selvfølge for unge kvinder dengang. At stille spørgsmålstegn til det læste, var uhørt.

Hvis vi skal forbedre fremtiden, må vi forstyrre nutiden.

Som 22-årige mødte hun William Booth til et middagsselskab, hvor Booth reciterede et afholds-digt. Cathrine var stærk fortaler for afholdenhed fra alkohol, da hun selv havde set, hvilke konsekvenser, det kunne have i hjemmet og samfundet. De to faldt i snak, og sød musik opstod.

Kvindekampen begyndte mod William

I William Booth fandt Cathrine en fælle i ønsket om at udbrede evangeliet til mennesker i alle samfundslag. De var begge bekendte med de fattige kår, store dele af den engelske befolkning levede under, og vidste at mange af disse mennesker ikke kom, eller var velkomne, i de etablerede kirker. Men når det kom til kvindesagen, var uenigheden mellem de forelskede til at føle på.

I deres treårige forlovelse skrev de breve til hinanden, hvori de blandt andet debatterede kvinders stilling i samfundet. Cathrine så ingen grund til at kvinder og mænd ikke evnede det samme. Forskelle i intellekt lå i, skrev Cathrine, at mænd blev bedre uddannet end kvinder. Uenigheden blandt dem, fik angiveligt Cathrine til at overveje af afbryde forlovelsen.

Kvinden er hverken moralsk eller fra naturens side mindre værd end manden.

William Booth lod sig dog efterhånden overbevise af Cathrines dygtige argumentation, og hun gav sit ja til William Booth den 16. juni 1855.

Måske et nygift Booth-par. Opstillet portræt fra omkring 1855.

Cathrine var inspireret af reformerte tænkere, der advokerede for at også kvinder kunne prædike. Mange mandlige prædikanter, dengang og i dag, fortolkede Biblen på en måde, der forbød kvinder i dette.

Det fik dog ikke Cathrine til at opgive kvindekampen. I stedet dykkede hun ned i bibelstudier og fremførte teologiske argumenter, der viste det modsatte. At der, ifølge Biblen, ikke er forskel på mænd og kvinders ret og mulighed for at prædike Guds ord.

Studiet blev i 1859 til udgivelsen ”Female Ministry – Women’s right to preach the gospel,” som Cathrine skrev I et forsvar af amerikanske Pheobe Palmer, der var en markant kvindelig vækkelsesprædikant på den tid. Udgivelsen blev skrevet mens Cathrine ventede Booth-parrets fjerde barn.

I 1861 prædikede Cathrine for første gang, i den metodistkirke, hvor William var ordineret. Under en pinsegudstjeneste kom ånden over hende, og hun følte en stærk trang til at rejse dig og tage ordet.

Talen blev den første af mange prædikener fra Cathrine Booth, der – som sin mand, havde ordet i sin magt. Den Engelske Kirke, der er den officielle kirke i England, gav først kvinder lov til at være præster mere end hundrede år senere, nemlig i 1994. Derfor skabte det en del furore og stor modstand fra Den Engelske Kirke, når Cathrine udbredte Guds ord.

Catherine og William Booths børn:

William Bramwell (født 8. marts 1856)

Ballington (født 28 juli 1857)

Catherine (Kate) (født 18. september 1858)

Emma Moss Booth-Tucker (født 8. januar 1860)

Herbert Henry (født 26. august 1862)

Marian Billups (født 4. maj 1864)

Evangeline Cory Booth (1865–1950)

Lucy Milward (født 28. april 1867).

Kvinden bag manden og bag indkomsten

Frelsens Hær opstod som Den Kristne Teltmission i Londons East End, der dengang var et slumkvarter, hvor den fattigste del af befolkningen boede. Det var blandt disse mennesker, Cathrine og William ønskede at udbrede evangeliet. Den 2. juli 1865 afholdt parret derfor missionens første gudstjeneste, udenfor pubben The Blind Begger Tavern på Whitechapelroad.

Mens det ofte var William, der prædikede for de fattige, brugte Cathrine sine talegaver hos de rigeste, i Londons West End.

Her blev Cathrines viden, og evne til at formidle det kristne budskab, set som en attraktion i de fine saloner, hvor fabrikanter og andre velhavere kom. Det var i disse sociale lag, Cathrine tjente de penge, der finansierede Booth-parrets arbejde, familiens overlevelse og missionens udbredelse.

William og Catherine Booth omkring 1870

I 1887 blev Den Kristne Mission til Frelsens Hær. Teologien bag trossamfundet, blev i høj grad dikteret af Cathrine Booth. Ud over det kristne ståsted, blev kvindernes rolle i Frelsens Hær også sikret fra begyndelsen. I Frelsens Hær havde kvinder ret til og mulighed for at stå forrest – både i kirken og i administrationen.

Således blev Cathrine og Williams døtre, på lige fod med sønnerne, sendt ud i verden for at udbrede Frelsens Hær. Parret fik otte børn.

Den ældste datter, Kate, kom som 23-årig til Frankrig, hvor hun etablerede Frelsens Hær, på trods af stod modstand i befolkningen. Datteren Emma, der blev født i 1860, var blandt andet leder af Frelsens Hærs officersskole for kvinder. Den yngste Booth-datter Lucy Booth blev den første kvindelige leder af Frelsens Hær i Danmark i 1910, og hendes nærmeste storesøster – Evangeline Booth, blev i 1934 øverste leder af Frelsens Hær på verdensplan.

Hun var GOD... Hun var KÆRLIGHED... Hun var en KRIGER

Cathrine nåede ikke selv at opleve flere af disse milepæle. Hun døde i 1890, i en alder af 61 år, af brystkræft.

Kisten blev lagt lit-de-parade, og over 40.000 mennesker kom for at tage afsked med Frelsens Hærs moder, som hun bliver kaldt. Ved begravelsen, der fandt sted i messehallen Olympia i London, deltog 36.000 mennesker.

På det tidspunkt havde Frelsens Hær kirker i Australien, Amerika og Afrika, i Indien og i mange europæiske lande – blandt andet i Danmark (1887).

Booth-familien er samlet om sengen, hvor Cathrine Booth ligger på dødslejet

Tilmeld nyhedsbrev

Alle beløb tæller. Tusind tak for din støtte.

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.