Hilsen fra Frelsens Hærs landsleder

Oberstløjtnant Christina Jeppsson opmuntrer til bøn om håb og liv trods ekstreme udfordringer.

Kære alle!

En hilsen til dig, som ofte finder vej til Frelsens Hærs informationskanaler og dig, der måske er her for første gang. Dejligt, at du er her.

Jeg har selv i den seneste tid, hvor hele verden befinder sig i denne corona-situation, fulgt de forskellige informationskanaler mere tæt end jeg normalt gør.

Naturligvis følger jeg, som sikkert også du, den udvikling og de opdateringer, der udsendes af myndighederne i Danmark og Grønland. Men jeg følger også nøje med på forskellige debatkanaler, ligesom jeg følger forskellige kirker og organisationers facebook-opdateringer, samt formidling af faktuel information.

På et tidspunkt fandt jeg mig selv stående ved mit vindue. Jeg kiggede ud og tænkte: ”Gud, hvad er det, dine øjne ser i en tid som denne, når dit blik ’spejder ud over hele jorden’? Svaret på det spørgsmål kan, som jeg ser det, kun findes i Bibelen. Gud som er uforanderlig, har ikke forandret sig. Han er den samme og ser det samme (Jakobs brev 1,17b).

Du og jeg befinder os sammen med hele menneskeheden i noget for os nyt og ekstremt udfordrende. Men Gud er den samme. Uanset hvilken bibelsk sandhed vi peger på, har han ikke forandret sig.

Dette fører mig videre til den næste tanke – håb og liv!

Jeg ved ikke, om du er enig med mig, men mine øjne ser liv. En del af det ’liv’, vi nu ser vokse frem, er positive mellemmenneskelige relationer. Måske ser du det anderledes, for der er naturligvis altid plads til forbedringer på den ene eller anden måde, når det gælder gode relationer. Det forekommer mig imidlertid, at vi ser mere glæde, opmuntring, styrkende ord og kreative handlinger – og måske ser vi også i dette, at håbet får større plads? Jeg fornemmer det.

Mest af alt ser jeg dog, at disse dage er præget af bøn. For mig er det selve baggrunden for, at vi ser liv og håb vokse i styrke.

Jeg ser bøn i facebook-grupper, økumenisk bøn på verdensplan, livestreamet bøn, bønnevandringer (hvor det er muligt), telefonisk bøn og meget mere. Bøn giver sjælen ro. Bøn vender det selvoptagede ’jeg’ mod det, der er større: ”Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden” (Salme 8,2).

Bøn vækker guddommelig kreativitet og inspirerer til at formidle liv ind i nogen andens situation, fordi bønnen åbner for Åndens frugt i vore liv: Kærlighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.

Så hvor befinder Frelsens Hær sig nu i alt dette? Jeg er enormt taknemmelig for at se, på hvilken måde man i de forskellige grene af arbejdet finder nye måder at yde omsorg og støtte, samt ’holde hjulene i gang’. Vi ser, hvordan Åndens frugt åbenbares enkeltvis og kollektivt gennem Frelsens Hærs aktiviteter og program.

Helt uventet har situationen for nogle også givet ekstra tid til at tænke og reflektere over fremtiden, rydde op og gøre rent. Informationsafdelingen gør sit bedste for at give et overblik over det arbejde, der udføres rundt om i landet og i Grønland.

Jeg er helt overbevist om, at du har stor forståelse for, at Frelsens Hær vil have behov for mere støtte end tidligere af såvel hidtidige som nye bidragydere.

Hvis hele samfundet bliver ramt af økonomiske udfordringer, vil det ramme en organisation som vores hårdt. Hovedkvarteret lancerer i denne uge en kampagne for at synliggøre vort arbejde blandt de mest sårbare grupper i samfundet. For at opretholde dette arbejde er vi helt afhængige af donationer.

Om kort tid er tiden kommet for at fejre det stærkeste udtryk for liv og håb – påsken. Der hvor du er, bed om liv og håb. Bed endnu mere om liv og håb. Bed om, at hvert eneste menneske må finde Jesus i fejringen af opstandelsen.

Gud velsigne og bevare dig.

Oberstløjtnant Christina Jeppsson
Landsleder

Tilmeld nyhedsbrev

Alle beløb tæller. Tusind tak for din støtte.

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.