Udviklingsarbejde

I Frelsens Hær er vi optaget af forholdene for de fattigste og svageste såvel i Danmark som i resten af verden. Med en international indsats kan vi gøre en verden til forskel. 

Frelsens Hærs internationale udviklingsafdeling i Danmark er relativt lille. Trods dette er afdelingen engageret i en bred vifte af aktiviteter og projekter i forskellige dele af verden.

2022 var præget af den ødelæggende konflikt i Ukraine. Læs mere her: Katastrofehjælp

Her er et par af de andre aktiviteter, der har præget udviklingsafdelingens arbejde i 2022:

Internationale udviklingsprojekter
Parallelt med den omfattende indsats i forbindelse med krigen i Ukraine fortsatte Frelsens Hærs internationale udviklingsafdeling i Danmark med gennemførelsen af vellykkede udviklingsprojekter, henholdsvist i Bangladesh og Malawi, som gør betydelige fremskridt.

Begge disse projekter har fra Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) modtaget knapt en million kroner i støtte. En afgørende investering i et frugtbart resultat.

I Malawi var projektets primære fokus at støtte landmænd til at forbedre deres udbytte og dermed levebrød. Gennem rådgivning og ny viden om jordbrug har deltagerne udviklet en mere bæredygtig praksis og dermed fået bedre muligheder for at brødføde deres familier.

På samme vis var målet med projektet i Bangladesh at skabe bedre leveforhold, fødevaresikkerhed og mulighed for selvforsørgelse i Satkhira, der er et fattigt landdistrikt i den sydvestlige del af Bangladesh.

Et projekt, der ligeledes har gjort en stor forskel for deltagerne.

I tillæg til det stod udviklingsafdelingen i Danmark også bag andre mindre initiativer i Bangladesh. Heriblandt tagudskiftning og forbedring af hygiejneforhold på Frelsens Hærs skole for døve børn i byen Jessore, samt udskiftning af inventar på en anden  Hærs skoler i landet.

Missionsstøtteprojekter i Grønland
Også missionsstøtteprojekter i Grønland indgår i udviklingsafdelingens ansvarsområder. Med en årlig bevilling på 750.000 kroner står Frelsens Hær i Nuuk bag en række projekter, som har stor betydning for især hjemløse og socialt udsatte i den grønlandske hovedstad.

Frelsens Hærs Fadderskabsfond
Det er med stor taknemlighed til dem, som støtter Frelsens Hærs Fadderskabsfond, at livsnødvendige tilbud i form af 17 børneinstitutioner i syv lande opretholdes.

Knap 188.961 kroner kunne således i 2023 sendes til Frelsens Hærs børnehjem, handicapcentre og skoler i lande som Bangladesh, Bolivia, Indien, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka og Tanzania.

Gennem disse fadderskaber får sårbare og børn i fattige dele af verden håb, omsorg, uddannelse og en lysere fremtid.

Læs mere om Frelsens Hærs fadderskab her

Alle beløb tæller. Tusind tak for din støtte.

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.