Eftersøgningstjenesten er et tilbud til alle!

Først og fremmest til den, der har mistet forbindelsen med en af sine kære eller en god ven.
Tjenesten blev oprettet i 1885 i UK,  forårsaget  af  en storstilet  emigration især til
USA,  Australien og New Zealand, foranlediget af krisetider  i Storbritannien og i Europa, og da der har vist sig at være et behov spredte tjenesten sig ud til over verden, hvor vi i dag virker i 128 lande.
Siden 1894  til udgangen af 2016 blev der i Danmark behandlet i alt 43153  sager fra flere lande,
hvoraf ca. 50%  lykkedes.


Venligst bemærk:

- Formularen skal være fyldestgørende udfyldt.
- Navne og adresser skal være præcise.
- Søger skal være myndig med  oplysning om navn, data og adresse.
- I forbindelse med anonym adoption  henvises  til Ankestyrelsen  for
nærmere oplysning.
- Vi forbeholder os ret til at kontakte eftersøgte, hvis ikke andet er
aftalt.

Søgers forhold til eftersøgte

Ved rejse til udlandet, hvorfor, hvorhen og hvornår

Fadderens navn og data

Moderens navn og data

Indgået ægteskab med (hvis kvinde) fornavn og pigenavn

Dato, år og sted

Hvis skilt: Dato, år og sted

Er der tale om adoption?

Hvornår og hvordan har der sidst været kontakt med eftersøgte?

Grunden til eftersøgningen?

Andre bemærkninger

Eftersøgers navn, data og adresse

Profession

Telefon

E-mail-adresse

PS Vi gør opmærksom på, at alle borgere digitalt kan opsøge venner og familie gennem borger.dk via Nem-ID eller ved henvendelse til borgerservice, og henstiller, at der så vidt muligt gøres brug af denne mulighed.

 

 

Contact
Eftersøgte data
Eftersøgtes fulde navn
Fødested
Fødselsdato/år
Nationalitet
Profession
Sidst kendte adresse
År
Sidst kendte arbejdsgiver
Ved rejse til udlandet, hvorfor, hvorhen og hvornår
Faderens navn
Fødselsdato / år / sted
Moderens navn
Civil status
Indgået ægteskab med
(Hvis kvinde) fornavne og pigenavn
Fødselsdato / år / sted (status)
Gift, dato / år / sted
Hvis skilt dato/år/sted
Evt. børns navne og alder
Andre oplysninger
Er der tale om Adoption
Hvornår og hvordan har der sidst været kontakt med eftersøgte?
Grunden til eftersøgningen
Forhold til eftersøgte (familieforhold eller andet)
Hvilke andre organisationer er der rettet henvendelse til?
Andre oplysninger. Beskrivelse af nærmere forhold og opvækst
Oplysninger om eftersøger
Eftersøgers navn*
Fødselsdato og sted
Adresse
Postnr. og by
Eftersøgers profession
Telf.
Email*
Forbeholdt Eftersøgningstjenesten

Hvis du mod forventning ikke modtager bekræftelse på, at vi har modtaget din eftersøgning, så skriv til os på: eftersogning@den.salvationarmy.org
Videoer


Ferieoplevelser
BonBon-Land
Sted at bo
 

BIDRAG | MÅNEDSBLAD

Frelsens Hær | Informationsafdelingen | Frederiksberg Allé 9 | 1621 København V | Tlf: 3331 4192 | post@den.salvationarmy.org