Regeringen inddrager civilsamfundsorganisationer i indsats for religions- og trosfrihed

Dansk Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed er et nyt forum under Udenrigsministeriet. Det første møde blev afholdt den 10. januar, hvor også Frelsens Hærs landsleder, oberst Hannelise Tvedt deltog.

Religions- og trosfriheden er en af FN’s grundlæggende menneskerettigheder og suppleres desuden af menneskerettighedernes artikel 18 til også at omfatte retten til ikke at tro.

Alligevel har religions- og trosfriheden dårlige vilkår i store dele af verdenen og krænkes i mange lande. Samtidig står krænkelser i form af overgreb, marginalisering og diskriminering på grund af religion og tro sjældent alene.

Med afsæt i regeringsgrundlaget har regeringen derfor besluttet at styrke det internationale samarbejde for at beskytte religiøse minoriteter. Fra årsskiftet har Udenrigsministeriet således oprettet en ny enhed, Dansk Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed, som er tænkt som en ressourcebase med fokus på den nye danske indsats.


Forum med fokus på dansk indsats

Hensigten er at samle danske aktører fra eksempelvis civilsamfundsorganisationer og forskerverdenen, der har konkrete aktiviteter i forhold til at fremme af religions- og trosfrihed i udlandet.

Det nye forum vil mødes en til tre gange om året for at drøfte aktuelle spørgsmål relateret til religions- og trosfrihed samt identificere mulige samarbejdsmuligheder på området.


Fem spor

Det første møde faldt således sted den 10. januar, hvor Frelsens Hærs landsleder, oberst Hannelise Tvedt deltog. Her blev grundstammen i den danske indsats skitseret i følgende fem spor:

  1. Et geografisk spor med fokus på interreligiøs dialog og fredsskabende konfliktløsning i nærområder.
  2. Et særligt fokus på lande som Ægypten, Libanon, Indonesien og Iran. Prioritetslande, hvor der findes et stat-til-stat samarbejde via ambassader og andre kontakter.
  3. Et tematisk fokus på kvinder og ligestilling. Udviklingsminister Ulla Tørnæs påpeger her, at religion overalt i verden har været brugt til at begrænse kvinders rettigheder, og især kvinders seksuelle rettigheder – eksempelvis i form af tvangsægteskaber og æresrelateret vold.
  4. Et styrket EU-samarbejde omkring temaet, så der bliver større samlet styring og målrettet indsats via EU.
  5. Et fokus på udvalgte personsager, som behandles konfidentielt af hensyn til ofre.

En målsætning for Dansk Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed er vidensopbygning i det politiske miljø og Udenrigsministeriet ved hjælp af input fra de organisationer, der arbejder med denne type sager. Arbejdet ledes af den særlige repræsentant religions- og trosfrihed, ambassadør Franz-Michael Skjold Mellbin.

(Oversigsfoto: Jørgen Skytte).

Tilmeld nyhedsbrev

Alle beløb tæller. Tusind tak for din støtte.

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.