Spring menu over og gå til indholdVend tilbage til forsidenGå til vores guide for tilgængelighed

Symboler og soldater

Korps, soldater, en general som øverste chef, et månedsblad der hedder 'Krigsråbet' og et flag med påskriften 'Blod og Ild'. Læs her meget mere om det, der gør Frelsens Hær særegen.

Korpsene

Korpsene, som er vores menigheder, udgør hjertet i arbejdet. Her afholdes der gudstjenester hver søndag, men i løbet af ugen fyldes de med andre aktiviteter som åbent hus, væresteder, børnearbejde, musikøvelser m.v.

Medlemmer

Man kan være medlem af Frelsens Hær enten som soldat eller civilt medlem

Soldat

Flertallet af Frelsens Hærs medlemmer er soldater. Det vil sige, at de er blevet indviet til soldat og har bekendt deres tro på Gud. Soldater underskriver soldatererklæringen, som indeholder Frelsens Hærs 11 læresætninger samt en række livsstilsprincipper bl.a. total afholdenhed overfor alkohol og tobak. Frelsessoldaten gør tjeneste i Frelsens Hær i sin fritid, og bruger uniformen som vidnesbyrd om sin tro og sit tilhørsforhold. Soldateruniformen kan genkendes på de blå skulderstropper.

Civilt medlem

Civile medlemmer er folk, som har bekend troen på Gud og som ønsker at have Frelsens Hær som deres kirke. Men de har ikke ønsket, at være forpligtet på de livsstilsprincipper, som soldatererklæringen indebærer. Civile medlemmer bærer ikke uniform.

Officer

Officerer er frelsersoldater, som har indviet deres liv til fuldtidstjeneste for Gud og mennesker gennem Frelsens Hær. Officerer er populært sagt Frelsens Hærs ‘præster’. Størstedelen af Frelsens Hærs officerer er ansvarlige for et korps (menighed). Arbejdet i et Frelsens Hærs korps indebærer i langt de fleste tilfælde mere end blot et almindeligt kirkeligt menighedsarbejde. Det betyder som regel også forskellige former for socialt arbejde i korpsets regi.

Officerer kan dog også have andre opgaver end at lede et korps. De kan også være ansat i det sociale arbejde ved institutioner eller i administrative stillinger på forskellige niveauer i Frelsens Hær. Det er blandt officerer, at man finder rangsystemet. En officer kan have forskellig rang f.eks. kaptajn, major, oberst m.fl. Rangen afhænger af, hvor lang tid man har været officer og af, hvilken stilling man har i Frelsens Hær. Officerer bærer uniformer med røde distinktioner og skulderstropper.

Institutioner og projekter

Frelsens Hær driver en række forskellige former for institutioner og projekter. Herberg, væresteder, krisecentre, vuggestuer og børnehaver er eksempler på dette. De fleste af disse institutioner har driftsoverenskomst med det offentlige, og er organiseret og styret af Frelsens Hærs socialtjeneste.

Frelsens Hærs hovedkvarter på Frederiksberg Alle 9 i KøbenhavnFrelsens Hærs hovedkvarter

Arbejdet i Danmark koordineres og tilrettelægges af Frelsens Hærs Hovedkvarter, hvor også den administrative og regnskabsmæssige del af arbejdet samles. Frelsens Hær ledes af en landsleder og en chefsekretær (souschef), som udpeges af Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London.

 

Symboler

Frelsens Hærs flagFrelsens Hærs flag. Flaget er blåt med en rød boks, hvori der er en gul stjerne, hvorpå der står "blod og ild".

Den røde dug symboliserer Jesu Kristi blod. Den gule stjerne i midten symboliserer Helligåndens ild. Den blå kant symboliserer hjertets renhed. Frelsens Hærs motto “Blod og Ild” henviser til Jesu blod og Helligåndens ild. Frelsens Hærs flag er med overalt, hvor Frelsens Hær er.

Flaget følger det enkelte medlem fra vugge til grav – er med ved alle Frelsens Hær ritualer. Flaget ligger f.eks. henover kisten, når et medlem begraves.

 

Frelsens Hærs bomærke – våbenet

● Korset repræsenterer Jesu kors.
● F’et står for frelse.
● Sværdene står for krigen mod ondskab.
● Kuglerne står for evangeliets sandhed.
● Den takkede cirkel er et tegn på retfærdighedens sol, som lyser i Helligåndens kraft.
● Kronen symboliserer opstandelsestroen – det evige liv.

 

Frelsens Hærs bodsbænk

Frelsens Hærs bodsbænk (på engelsk “the mercy seat”, hvilket direkte oversat vil sige ‘nådestol’) har en central plads i alle vore lokaler. “Bodsbænken” er Frelsens Hærs alter, hvor man under enhver gudstjeneste kan komme for at bede eller for at søge forbøn. Selv, når man ikke i bogstavelig forstand knæler der, er det en påmindelse om Guds tilstedeværelse. Det understreger, at når vi mødes på dette sted, er det ikke blot for at møde hinanden men også for at møde Gud.