’Vi har brug for hinanden for at forstå’

Med fokus på fællesskabets dimension tog en talstærk og taknemmelig skare fra hele landet onsdag den 26. maj afsked med Frelsens Hærs territorialleder oberstløjtnant Christina Jeppsson og assisterende programchef oberstløjtnant Bo Jeppsson efter tre års tjeneste i Danmark og Grønland.

Templet på Frederiksberg Allé var onsdag aften bænket med et bredt udsnit af det antal, der med corona-afstand var plads til i både salen og på galleriet. Mange flere fulgte med online hjemmefra via computere og iPads.

Tilsammen en talstærk og taknemmelig skare fra hele landet, der tog afsked med Frelsens Hærs territorialleder oberstløjtnant Christina Jeppsson og assisterende programchef oberstløjtnant Bo Jeppsson efter tre års tjeneste i Danmark og Grønland.

En æra, der med chefsekretæren, major Jan Risans ord har været ’både spændende og krævende’ og har sat en klar retning for Frelsens Hærs virke under slagordet ’Håb og liv i Jesus’. Ligeledes fremhævede både hans og andres indlæg i mødet et både lyttende inddragende lederskab.

”Du lytter virkelig og er modtagelig for råd fra andre, det kan jeg bevidne,” sagde han og betonede i den forbindelse såvel Christina Jeppssons ’bestemthed’ som ’ydmyghed’.

 

Ingen har oplevet alt

Det var da også en både bestemt og ydmyg territorialleder, der i en personlig tale pegede opad og gav Gud æren for alt, ligesom hun pegede på fællesskabets dimension for Guds virke i menneskers liv.

Med afsæt i en bøn af Paulus i Efeserbrevet kapitel 3, fremholdt hun således den inkluderende tilgang, som en forudsætning for at opleve mere med Gud. Fordi troens liv udfoldes i det kristne fællesskab – hvor man ”sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er og til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse… og fyldes, til hele Guds fylde nås.” (Ef. 3,18-19).

”Vi skal ikke lade os nøje med mindre. Så lever vi begrænsede liv, og det er ikke meningen,” lød det fra Christina Jeppssons, hvis egen længsel efter åndelig dybde blev vakt som ung i et spejderfællesskab. Her oplevede hun, at kraften blev forløst ved en ganske enkel forbøn, hvor ’noget fald på plads’ i hendes liv.

I lyset af bibelordet efterlod hun således territoriet med denne appel: ”Hvis vi ‘nøjes’, er vi langt fra bibelordet. Vi har brug for hinanden for at forstå, og ingen af os har oplevet alt.”

Har oplevet en længsel

Samme budskab blev fremført i et indlæg af Bo Jeppsson, der sammen med erklæringen, ”Jeg elsker Danmark”, trak sine mange besøg til Frelsens Hærs enheder og korps rundt omkring i landet frem. Besøg, han især husker som anledninger til samvær, samtaler og bønnefællesskab med lokale medlemmer og ledere i Frelsens Hær.

”Jeg har fået lov at opleve mange ting i de sidste tre år, og på en særlig måde har jeg oplevet, at mange har en længsel efter at gå lidt dybere ind i en relation med Gud,” erklærede han.

En opsummering, der også gav genklang ved farvelmødet, hvor kaldelse og sendelse ikke alene angik det snarlige opbrud for et afholdt lederpar, men inkluderede alle.

Vender hjem til Sverige

Fra 1. august tiltræder oberstløjtnanterne Bo og Christina Jeppsson nye poster i Sverige og Letlands territorium. Her overtager han ansvaret som territorialleder, mens hun bliver præsident for Hærens kvindearbejde. De tiltræder deres nye ansvar med rang af oberster.

 

Se video og billeder fra farvelmødet

Det er muligt at (gen)opleve såvel forkyndelsen som festlige og fornøjelige indslag igen via linket herunder, ligesom et udvalg af små snapshots kan (gen)ses.

Tilmeld nyhedsbrev

Alle beløb tæller. Tusind tak for din støtte.

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.