Forsagelsesugen – 17-24. marts 2024

”Forsagelsesugen er en årlig indsamlingsaktion inden for Frelsens Hær for at rejse midler til arbejdet i de lande, der har brug for økonomisk støtte. Navnet henviser til den oprindelige grundtanke, at man skal forsage noget og give de opsparede beløb til sagen”. 

I Danmark og Grønland har Forsagelsesugen stået stærkt, men efter nogle svagere år, tror og håber jeg at vi nu igen kommer stærkere på banen. Vi ønsker at vise vores solidaritet med Frelsens Hær ud over vores egne landegrænser. Ligesom vi selv er afhængige af international støtte til vores arbejde i Grønland, vil vi bidrage til fra vores overflod til dem, som er økonomisk fattige i andre dele af verden.

Filippinerne
De indsamlede midler fra Forsagelsesugen skaffer den nødvendige finansiering til Frelsens Hærs arbejde i hele verden

Giv et bidrag til Forsagelsesugen

Helt siden Frelsens Hærs grundlægger William Booths tid i 1886, er den årlige selvopfordrende tradition blevet udbredt til hele verden og gør fortsat en afgørende forskel mange steder. Hvad denne årlige indsamling har betydet i form af gigantiske summer og ikke mindst i forvandlede liv, kan ikke beskrives.

Det handler om penge, men nok så meget om holdninger, næstekærlighed og dybest set gudstjeneste. Jesus sagde i Matthæusevangeliet 25.40: ”Alt hvad I har gjort mod en af min mindste søskende, det har I gjort mod mig”. Intet mindre. Ligeledes skriver Paulus i 2. Korintherbrev 9.7, at ”Gud elsker en glad giver”.

Bangladesh
Disse midler gør det muligt at holde fanen højt i mere end 130 lande verden over

Det indkomne beløbet var sidste år på cirka 100.000 kroner, som var en øgning på ca. 40% fra året før. Jeg håber at vi i år kan indsamle mindst 150.000 kroner. Det bør være muligt hvis både selv går foran med et godt eksempel og vi informerer godt om denne mulighed til at være solidarisk med Frelsens Hær i andre lande. Brug gerne det udsendt materiale både i gudstjenester, samlinger og i sociale medier.

Tak for din støtte.