Børneinstitutioner

Frelsens Hær driver en integreret børninstitution i Hvidovre, med skønne udearealer og plads til både børn, kaniner, slanger og grise.

Frelsens Hærs børneinstitution Kastanjehuset og Solgården er en selvejende institution med 131 børn i alderen 0 – 6 år. Institutionen er delt op i to afsnit; Kastanjehuset er indrettet til vuggestuebørn og Solgården til børnehavebørn. Institutionen har driftsoverenskomst med Hvidovre kommune.

Afsnittene arbejder sammen i det daglige, hvilket sikrer, at vuggestuebørnene får en tryg og harmonisk start på deres børnehaveliv.

Institutionen har dejlige udendørsarealer med naturværksted, bålplads, hønsegård, grise, kaniner, slanger og mange andre dyr. Et naturcenter som alle andre 0 – 6 års institutioner i Hvidovre kan benytte.

Høj faglighed, gode relationer, rummelighed og positivt livssyn kendetegner institutionen.

Tidligere var Kastanjehuset og Solgården to institutioner med hver deres bestyrelse og ledelse, men de blev sammenlagt i 2011.

Kastanjehuset og Solgården

Der er ca. 35 vuggestuebørn i Kastanjehuset og op til 96 børnehavebørn på Solgården. I alt har den integrerede institution ca. 27 ansatte.

Solgården har tidligere været en del af gården Svendebjerggård og har været brugt af Frelsens Hær til bl.a. feriekoloni, men blev i 1957 indviet som daginstitution.

Kastanjehuset er opført af Frelsens Hærs Socialtjeneste i 1971 og har fra starten fungeret som vuggestue. Bygningen blev dengang præmieret for sin arkitektur og er tegnet af, Officer i Frelsens Hær, og arkitekt J. Jørgensen.

Hele området med Krisecenteret Svendebjerggård, Kastanjehuset og Solgården har Frelsens Hær ejet siden 1920, efter J. Jørgensen købte og udstykkede Svendebjerggård i 1918, for derefter at skænke det overskydende jord og selve Svendebjerggård til Frelsens Hær.

 

Ledes af Mahire Kaymak Jørgensen

Åbningstider

6:30-17:00 (fredag til 16:00)

Alle beløb tæller. Tusind tak for din støtte.

Har du lyst og overskud til at hjælpe andre? Bliv en del af vores fantastiske team.